TARIEVEN

 

       

     Consult

 

30 minuten

60 minuten

     Bowen

€ 59,00

 

 

     Massage

 

€ 27,50

€ 54,00

     *Tarieven per 1 januari 2018 

     *Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht,
       
tenzij 24 uur van te voren afgezegd.

 


Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de Bowen behandelingen geheel of gedeeltelijk.
Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten) en de koepelorganisatie RBCZ ( Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

 

Alle therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging “Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten” (NVST) zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Mocht u onverhoopt klachten hebben, kunt u zich voor het klachtrecht wenden tot de beroepsvereniging (www.nvst.nl) en voor het tuchtrecht van RBCZ, stichting TCZ Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.tcz.nu).

         

Image result for rbcz