TARIEVEN

     Consult

 

30 minuten

60 minuten

     Bowen

€ 61,00

 

 

     Massage

 

€ 29,50

€ 56,00

     *Tarieven per 1 januari 2020 
     *Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht,
       
tenzij 24 uur van te voren afgezegd.


Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de Bowen behandelingen geheel of gedeeltelijk.
Wij zijn aangesloten bij de beroepsvereniging NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten) en de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

Alle therapeuten aangesloten bij de beroepsvereniging “Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten” (NVST) zijn gehouden aan de richtlijnen van de Beroepscode. Als u een klacht wilt indienen dan wordt die in behandeling genomen en onderzocht door Quasir (een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie). Zij adviseren en bemiddelen. Wordt uw klacht niet opgelost dan kan een geschil ontstaan. De geschilleninstantie neemt het geschil in behandeling en doet een bindende uitspraak. De NVST-therapeuten zijn vanaf 1 januari 2017 collectief aangesloten bij Stichting zorggeschil. Bij hen kunt u dan uw geschil melden.

Verder ben ik onderworpen aan het TCZ reglement voor tuchtrechtspraak (www.tcz.nu).