VERGOEDINGEN ZORGVERZEKERAARS

 
Onderstaande link  geeft een opsomming van zorgverzekeraars die bereid zijn de Bowen consulten te vergoeden:
https://www.nvst.nl/zorgverzekeraars. U kunt aan deze lijst geen rechten ontlenen.
 

Neem van tevoren contact op met uw verzekering. De vergoeding is namelijk afhankelijk van uw polis.